Reklamační řád

 

1. Kupující je povinen obrátit se na kontaktní údaje prodávajícího buď e-mailem info@bonea.cz nebo telefonicky +420 797 727 499.

 

2. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby kupující zanechal své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a email).

 

3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o způsobu řešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci.

 

4. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

 

5. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.

 

6. V případě že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz.

 

7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

8. Možnost reklamace se nevztahuje na:

8.1. Použité kosmetické přípravky bez zjevné závady, jež nelze vracet z hygienických důvodů.

8.2. Zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa kupujícímu již v době nákupu.

8.3. Vady vzniklé na věci způsobené běžným opotřebením.

8.4. Vady zboží, jež jsou způsobeny kupujícím a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením.

 

V Hněvošicích dne 3.3.2020